CLDXR®

XR In The Cloud.

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 5. května 2021

Pokud používáte níže uvedené webové stránky, poskytujete nám své osobní údaje. Za jejich ochranu a zabezpečení odpovídáme my. Přečtěte si prosím způsoby ochrany osobních údajů, zásady a práva, která máte v souvislosti s GDPR (dále jen "zásady ochrany osobních údajů").

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osoby, které používají níže uvedené webové stránky, a poskytují základní a jasné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, z jakého právního důvodu, k jakým konkrétním účelům jsou používány, komu mohou být předávány a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Veškeré zpracovávané osobní údaje chráníme před zneužitím a nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR").

1. Kdo je správce?

Jsme společnost Three Dragons s.r.o., reg. č. 071 77 607, se sídlem Brno, Spálená 480/1, PSČ 602 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106608 (dále jen "Společnost") a jsme provozovateli webových stránek: cldxr.com (dále jen "webové stránky"). Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, to znamená, že určujeme, jak budou poskytnuté osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, prostředky zpracování a vhodná opatření k jeho řádnému provedení, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám budou se zpracováním pomáhat.

2. Kontaktní informace

V případě, že nás chcete kontaktovat v průběhu nebo v souvislosti se zpracováním osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese našeho sídla: Brno, Spálená 480/1, PSČ 602 00, Česká republika nebo e-mailem: privacy@cldxr.com.

3. Zastoupení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů plníme všechny právní povinnosti vyžadované platnými právními předpisy, zejména GDPR, a že:

 • vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě platného právního důvodu, zejména oprávněného zájmu, smlouvy a jejího plnění, právní povinnosti nebo vámi uděleného souhlasu,
 • splňujeme a plníme informační povinnosti podle článku 13 GDPR před zpracováním vašich osobních údajů,
 • umožníme vám a podpoříme vás při výkonu a prosazování vašich práv podle GDPR.

4. Rozsah poskytovaných osobních údajů a účely zpracování

Osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme z následujících důvodů a k následujícím účelům:

 • Identifikace stran, zřízení uživatelského účtu, poskytování služeb a obecné plnění smlouvy, jejímž předmětem je smlouva o poskytování služeb a licenční smlouva, spolu s výkonem práv a povinností z nich vyplývajících, k čemuž potřebujeme vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa (ulice, město, PSČ, stát, země), název společnosti (pokud jednáte jejím jménem), IČ a DIČ (pokud jednáte jako podnikatel), e-mailová adresa, uživatelské jméno, identifikace vašeho pracovního prostoru, heslo, informace o transakcích, jako např. jaké služby objednáváte, jejich cena a datum objednávky a její úhrady a volba platebního plánu, nároky uplatněné na základě podmínek SLA, které nezbytně potřebujeme pro plnění smlouvy (např.např. umožnění plného přístupu k funkcím webových stránek, dodání objednaných služeb a zaslání informací o uzavřené smlouvě) a další doplňující informace, které nám poskytnete.
  Nemáme informace o platebních kartách, kterými nám platíte. Informace o vašich platebních kartách má pouze zabezpečená platební brána Stripe provozovaná společností Stripe, Inc. a příslušná bankovní instituce.
 • Plnění našich zákonných povinností, zejména povinností vyplývajících z účetních a daňových předpisů, včetně předávání osobních údajů finančním úřadům nebo jiným orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Ochrana našeho oprávněného zájmu, tj. ochrana našich práv, například ochrana před ohrožujícím nebo škodlivým jednáním.
 • Zasílání newsletterů a obchodních sdělení. Vaše osobní údaje (e-mail a uživatelské jméno) a údaje o tom, kdy nejčastěji používáte webové stránky, používáme k přímému marketingu - zasílání newsletterů a obchodních sdělení.
  Pokud jste naším zákazníkem, činíme tak na základě oprávněného zájmu, neboť se důvodně domníváme, že máte zájem o naše novinky, a to po dobu 2 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery a obchodní sdělení pouze na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 2 let od udělení tohoto souhlasu.
  V obou případech můžete svůj souhlas odvolat pomocí odkazu pro odhlášení v každém e-mailu, který obdržíte.
  Zpracováváme také informace o tom, zda souhlasíte se zasíláním newsletterů a obchodních sdělení e-mailem.
 • vyřizování žádostí zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo e-mailů či jiných komunikačních cest (např. pokud máte zájem o další informace o webových stránkách).
 • Pokud používáte naše webové stránky, jsou dočasně ukládány některé údaje (například datum a čas vaší návštěvy, navštívené a/nebo použité stránky a funkce a požadované datové soubory a/nebo produkty, které jste přidali do nákupního košíku, typ a verze vašeho prohlížeče a operační systém koncového zařízení, vaše IP adresa, jakož i údaje ze souborů cookie a podobných technologií pro identifikaci zařízení).

Ve většině případů zpracováváme vaše osobní údaje poskytnuté přímo vámi za účelem uzavření smlouvy o poskytování služeb a licenční smlouvy.

5. Soubory cookie a webová analýza

Pro maximální uživatelskou přívětivost našich webových stránek a pro zvýšení relevance reklamy pro uživatele našich webových stránek používáme tzv. "cookies". Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do zařízení uživatele. Umožňují nám poskytovat informace po určitou dobu a identifikovat uživatelovo zařízení. Některé soubory cookie nám umožňují propojit vaše aktivity při prohlížení našich webových stránek od okamžiku otevření okna webového prohlížeče až do jeho zavření. Jakmile okno internetového prohlížeče zavřete, tyto soubory cookie se vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po určitou dobu a aktivují se při každé návštěvě webové stránky, která konkrétní soubor cookie vytvořila. Podobné funkce částečně plní také tzv. sledovací pixely, které nejsou umístěny na pevném disku uživatele, ale mohou být užitečné při identifikaci zařízení stejným způsobem jako soubor cookie. Níže uvedený pojem "soubory cookie" zahrnuje jak technické soubory cookie, tak sledovací pixely a podobné technické metody.
Pokud navštívíte naše webové stránky poprvé, pak se na výchozí stránce zobrazí informace o ochraně osobních údajů s textem týkajícím se vašeho souhlasu se soubory cookie. Dalším aktivním používáním webových stránek a bez námitek proti souborům cookie souhlasíte s používáním souborů cookie a tento souhlas je uložen v našem prohlížeči (ve formě souborů cookie), takže nemusíme tuto informaci znovu zobrazovat na každé stránce. Pokud se tato informace ve vašem prohlížeči nezobrazí (například po vymazání historie prohlížeče), zobrazí se tato informace, pokud naše stránky navštívíte znovu.

Pokud soubory cookie zablokujete, naše webové stránky nemusí fungovat správně a my nebudeme moci poskytovat naše produkty a služby.

Na těchto webových stránkách používáme dvě kategorie souborů cookie: (1) Technicky nezbytné soubory cookie, bez nichž by byla omezena funkčnost našich webových stránek, a (2) nepovinné analytické, cílové nebo reklamní soubory cookie, které obvykle pocházejí od poskytovatelů třetích stran:

 • Technické soubory cookies
  Tyto soubory cookie jsou nezbytné, protože vám umožňují procházet naše webové stránky a používat jejich funkce. Ukládají například, které produkty jste přidali do nákupního košíku, průběh vyřizování objednávky nebo ukládají informace o tom, zda souhlasíte s používáním souborů cookie, a vaši volbu v nastavení souborů cookie. Tyto soubory cookie o vás neshromažďují žádné informace, které by byly určeny k marketingovým účelům, ani informace o webových stránkách, které jste navštívili na internetu. Tyto soubory cookie jsou zpravidla určeny pro konkrétní relaci a jejich platnost vyprší na konci vaší návštěvy webových stránek (relace), pokud taková funkce nevyžaduje, aby byly uloženy po delší dobu (například uložení nastavení souborů cookie). Deaktivace této kategorie souborů cookie by buď zcela, nebo částečně omezila funkčnost webových stránek.
 • Analytické, cílové a reklamní soubory cookie
  Analytické soubory cookie shromažďují informace o tom, jak uživatelé používají webové stránky jako celek, například které stránky nebo funkce jsou nejčastěji navštěvovány a zda se na webových stránkách zobrazují chybová hlášení. Tyto soubory cookie neshromažďují údaje, které by mohly identifikovat uživatele. Údaje shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie nebudou kombinovány s jinými informacemi o uživatelích našich webových stránek. Veškeré informace shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie slouží výhradně k pochopení a zlepšení funkčnosti a služeb webových stránek. K analýze našich webových stránek používáme Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. Informace o používání webových stránek generované pomocí služby Google Analytics jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Pokud je na této webové stránce povolena anonymizace IP, pak bude vaše IP adresa společností Google nejprve transformována na zkratky v členských státech Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou smluvními stranami Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Společnost Google bude tyto informace v našem zájmu používat k analýze používání našich webových stránek z vaší strany, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s webovými stránkami a používáním internetu. IP adresa, kterou váš prohlížeč přenáší v rámci služby Google Analytics, nebude spojena s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici. Společnost Google předá tyto údaje třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Výběrem příslušného nastavení prohlížeče můžete tyto soubory cookie odmítnout. Pokud tak však učiníte, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek. Sledování služby Google Analytics můžete odmítnout stažením a instalací doplňku prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser Add-on na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Soubory cookie pro cílení a reklamu se používají k přizpůsobení reklam vašim potřebám. Jejich účelem je snížit frekvenci, jak často se vám zobrazuje stejná reklama, měřit účinnost reklamní kampaně a porozumět chování uživatelů po zobrazení reklamy. Tyto soubory cookie jsou na webech reklamních sítí obvykle umisťovány se souhlasem provozovatele webu (tj. v tomto případě s naším souhlasem). Rozpoznají, že uživatel navštívil webové stránky, a předají tuto informaci dalším subjektům, například reklamním společnostem, nebo podle ní přizpůsobí reklamy. Často jsou propojeny s funkcemi webových stránek, které taková společnost poskytuje. Proto tyto soubory cookie používáme k propojení se sociálními sítěmi. Ty pak mohou opakovaně využívat informace o vaší návštěvě webových stránek k přizpůsobení reklam na jiných webových stránkách speciálně pro vás a poskytovat informace o vaší návštěvě reklamním sítím, které používáme, aby vám později mohly být prezentovány reklamy, které vás na základě vašeho chování při prohlížení webových stránek pravděpodobně zajímají. Údaje získané pomocí těchto souborů cookie nespojujeme s dalšími informacemi o našich uživatelích.

Deaktivace této kategorie souborů cookie neomezí funkčnost našich webových stránek. V současné době tuto kategorii souborů cookie nepoužíváme, nicméně pokud se tak v budoucnu rozhodneme, budeme používat soubory cookie od následujících poskytovatelů: Google AdWords, Google AdSense a Unity Ads. Více informací o souborech cookie a jejich popisu a námitky proti používání souborů cookie naleznete ve výše uvedených aplikacích.

Více informací o souborech cookie najdete také na adrese www.allaboutcookies.org.

Informace o vašem chování na webových stránkách nezískáváme pouze ze souborů cookie. Přidáváme také údaje, jako je IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, kterou používáte ke komunikaci s ostatními zařízeními na internetu), MAC adresa (adresa zařízení, kterou používáte ke komunikaci s ostatními zařízeními ve vaší místní síti), operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení; prohlížeč, který používáte ve svém zařízení, jeho verze a jazykové nastavení; adresa webové stránky (URL), ze které jste přišli na naše webové stránky.

Na našich webových stránkách používáme také pluginy pro několik sociálních sítí, jako je Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn nebo Google+. Pokud kliknete na tlačítko pluginu, aktivuje se a váš prohlížeč se spojí se sociální sítí poskytovatele. Funkce zásuvných modulů se neaktivují pouhou návštěvou webové stránky, ale kliknutím na příslušné tlačítko. Pokud navštívíte naše webové stránky a kliknete na toto tlačítko, zatímco jste přihlášeni u svého poskytovatele sociální sítě, obdrží tento poskytovatel sociální sítě informaci, že jste navštívili naše webové stránky. Poskytovatel sociální sítě může tuto informaci uložit a propojit ji s vaším profilem. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před kliknutím na příslušné tlačítko ze svého účtu na sociální síti odhlásit. Chcete-li se dozvědět o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich používání poskytovateli sociálních sítí a o svých právech a nastavení ochrany osobních údajů, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů sociálních sítí.

Následující informace o vašem chování na našich webových stránkách zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tj. bez vašeho souhlasu), abychom:

 • získali informace, které nám pomohou v budoucnu vylepšit naše webové stránky. Naším oprávněným zájmem je zlepšovat naše služby pro vás;
 • vytvářeli statistiky a přehled, zejména sledování návštěvnosti našich webových stránek, jejich jednotlivých stránek a funkcí a měření výkonu reklamy. Naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našich webových stránek a nákladů na reklamu. Za tímto účelem můžeme získávat další odvozené údaje z vašeho chování na webových stránkách a používat je k tomuto účelu;
 • testovali nové funkce a aplikace před jejich spuštěním, zejména proto, abychom se vyhnuli problémům s funkčností těchto novinek v reálném provozu, které by mohly zhoršit vaše zkušenosti s používáním našich služeb. Naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;
 • zabránili útokům na naše webové stránky a ohrožení jejich funkčnosti a bezpečnosti vašich dat. Naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich údajů.

Pro tyto účely používáme osobní údaje po nezbytně nutnou dobu. Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku, jak je uvedeno níže.

6. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytnou k zajištění všech práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu, po dobu, po kterou jsme oprávněni nebo povinni uchovávat osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nebo po dobu, na kterou byl udělen souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V ostatních případech doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme, vyplývá z účelu takového zpracování nebo je stanovena právními předpisy na ochranu osobních údajů. Obecně platí, že vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví pro takové zpracování delší dobu nebo pokud jsme v konkrétních případech nestanovili jinak.

7. Bezpečnost a ochrana soukromí

Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají úrovni technického rozvoje. Vaše osobní údaje chráníme, jako by byly naše vlastní.

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (v současnosti známá) technická a organizační opatření, která zabraňují zneužití, zničení nebo poškození vašich osobních údajů.

8. Předávání osobních údajů třetím stranám

Naši zaměstnanci a partneři mohou mít přístup k vašim osobním údajům v rozsahu osobních údajů, které jste nám poskytli. Abychom mohli poskytovat služby a plnění podle smluvního vztahu, využíváme ke zpracování osobních údajů také služeb dalších zpracovatelů, jako jsou poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, konkrétně cloudových služeb Mojo Host poskytovaných společností Easy Online Solutions, Ltd., 30300 Telg Rd Ste 300 Bingham Farms, MI 48025 United States, prostřednictvím datového centra v Nizozemsku.

Abychom mohli poskytovat služby a plnění podle smluvního vztahu, můžeme využívat služeb a aplikací jiných zpracovatelů, kteří rovněž uplatňují zásady ochrany osobních údajů.

Pokud se v budoucnu rozhodneme využít jiné aplikace nebo zpracovatele, abychom usnadnili a zlepšili zpracování vašich osobních údajů nebo nám pomohli s poskytováním našich služeb, budeme požadovat, aby zpracovatel splňoval a dodržoval přinejmenším stejné požadavky na zabezpečení osobních údajů a jejich zpracování jako my.

9. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude probíhat na území EU. Vaše osobní údaje můžeme předávat do zemí, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru a nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí, které jsou k dispozici na adrese: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

10. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva, která můžete vůči nám kdykoli uplatnit. Pokud si přejete některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím e-mailem: privacy@cldxr.com

Rádi bychom vás upozornili, že v případě opakované nebo zjevně neoprávněné žádosti o uplatnění níže uvedených práv (s výjimkou práva na podání stížnosti) jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek za vyřešení takových nároků nebo žádost odmítnout.

 • Máte právo na informace: Toto právo je již zahrnuto v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Máte právo na přístup: Máte právo vědět, zda a z jakého důvodu jsou vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jakou dobu, kdo vaše osobní údaje zpracovává, komu jsou osobní údaje předávány a jaká máte další práva týkající se zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli požádat, jaké osobní údaje zpracováváme a proč, a my vám tyto informace poskytneme do 30 dnů od obdržení vaší žádosti.
 • Máte právo na úpravu (doplnění a změnu osobních údajů) v případě, že se něco změní nebo zjistíte, že vaše osobní údaje jsou zastaralé či neúplné. Nápravu provedeme bez zbytečného odkladu.
 • Můžete využít právo na omezení zpracování. Takové omezení bude provedeno, pokud: popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom přesnost těchto osobních údajů ověřili; zpracování osobních údajů je protiprávní, odmítáte vymazání těchto osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití; vaše osobní údaje již nepotřebujeme ke zpracování, ale potřebujete je k určení, výkonu nebo obhajobě svých právních nároků; během šetření, zda jsou vaše námitky proti zpracování vašich osobních údajů oprávněné. Pokud požádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, znepřístupníme osobní údaje nebo provedeme jiné operace zpracování tak, aby vaše osobní údaje nebyly po omezenou dobu předmětem žádných dalších operací zpracování.
  Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účely zpracování. (Například odhlášením z odběru newsletteru omezíte účel zpracování na zasílání obchodních sdělení).
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů které jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud nemáme závažné oprávněné důvody pro pokračování takového zpracování, přestaneme vaše osobní údaje na základě takové námitky zpracovávat.
 • Máte právo na přenositelnost údajů: Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány v elektronické podobě na základě smlouvy nebo souhlasu, můžete požádat o jejich předání v elektronické podobě za účelem jejich předání třetí straně. Poskytneme vám je ve strojově čitelné podobě do 30 dnů od obdržení takové žádosti.
  Pokud by výkon tohoto práva nepříznivě ovlivnil práva a svobody jiných osob, nemůžeme této žádosti vyhovět.
 • Máte právo na výmaz (být zapomenut): Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů v případě, že osobní údaje nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvoláte souhlas se zpracováním svých osobních údajů nezbytný pro zpracování těchto osobních údajů, vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů nebo jsou vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně. V případě, že toto právo uplatníte, vymažeme všechny vaše osobní údaje z našeho systému, jakož i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. K zajištění výkonu tohoto práva potřebujeme 60 dnů od obdržení takové žádosti.
  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a například musíme evidovat vystavené daňové doklady po zákonem stanovenou dobu. V takovém případě vymažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vyžadovány jiným zákonem. O provedení výmazu vás budeme informovat e-mailem.
  Upozorňujeme, že údaje o vaší platební kartě neukládáme my, ale poskytovatel platební brány (třetí strana). Proto tyto údaje nemůžeme vymazat my a je nutné kontaktovat platební bránu, přes kterou jste platbu provedli.
 • Stížnost podaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů: Máte-li pocit, že při zpracování vašich osobních údajů nepostupujeme v souladu se zákonem, máte právo kdykoli podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Oceníme, pokud se rozhodnete nás o takovém podezření nejprve informovat, abychom mohli případný problém vyřešit a zjednat vhodnou nápravu.
 • Máte právo odhlásit se z odběru newsletterů a marketingových oznámení: Pokud jste naším zákazníkem, zasíláme vám na základě našeho oprávněného zájmu e-maily s inspirací, články nebo produkty a službami.
  Pokud ještě nejste naším zákazníkem, zasíláme vám tyto newslettery a marketingová oznámení pouze na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém obdrženém e-mailu.

11. Důvěrnost

Ujišťujeme vás, že naši zaměstnanci a partneři, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení vaší spolupráce s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje poskytnuty žádné třetí straně.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 5. května 2021.